Somut Şiir

somut şiir

Somut Şiir Nedir?

 Her türlü tipografik gösterenin sayfa boşluğu üzerinde hiçbir biçimsel kural olmadan düzenlenmesiyle oluşan şiir türüdür. Somut şiirde aktarılmasına
niyetlenilen duygu ve düşünceler sözcüklerin seslerinden tamamen kopmuş olmasalar da algılanımları çok büyük oranda şiirin görsel niteliği üzerinden
gerçekleşir. Augusto De Campos 1956’da yayınlanan Somut Şiir Manifestosu’nda somut şiirin bir özelliği olarak ‘sözselsesselgörsel’ (verbivocovisual)
terimini ortaya atar ve şöyle der:

” Grafik ve sessel, işlevler ve bağıntılar(“benzerlik ve yakınlık unsurları”) ve bir kompozisyon öğesi olarak uzamın özgürce kullanımı, anlamın ideogramik
sentezleriyle bağlaşık gözün ve sesin eşzamanlı diyalektiğini besler, sözsel-sessel-görsel bir bütünlük yaratır…

Read Previous

Epik Şiir

Read Next

Deneysel Şiir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular