Tevfik Fikret

Tevfik Fikret

Doğum tarihi: 24 Aralık 1867, İstanbul
Ölüm tarihi ve yeri: 19 Ağustos 1915, İstanbul
Tam adı: Mehmed Tevfik
Defnedildiği yer: Aşiyan Mezarlığı, İstanbul

 Tevfik Fikret (24 Aralık 1867 – 19 Ağustos 1915), Türk şair, öğretmen, yayıncı. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde yetişti. Servet-i Fünûn topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret, devrimci ve idealist düşünceleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkiledi. Türk yazınının Batılılaşmasında büyük pay sahibidir.

 Aksaray’daki Mahmudiye Valide Rüştiyesi’nde öğrenimine başlayan Tevfik Fikret, çok dindar bir ortamda yetişmekteydi. Okulu, 93 Harbi yenilgisinden sonra Rumeli’den İstanbul’a gelen göçmenlere tahsis edilince öğrenimine Galatasaray Sultanisi’nde devam etti. Bu yeni okula girişi hayatında bir dönüm noktası oldu. 11 yıl öğrenim gördüğü okulunda devrin önemli edebiyatçılarından Recaizade Mahmud Ekrem, Muallim Naci, Muallim Feyzi gibi seçkin öğretmenlerin öğrencisi oldu. Şiir yazmaya lise yıllarında başladı. Öğretmenlerinin teşviki ile yazdığı ilk şiiri, Tercüman-ı Hakikat’te yayımlandı. Nazmi mahlasıyla yazılmış, gazel tarzında bir şiirdi.

Eserleri

Rübâb-ı Şikeste (1900)
Tarih-i Kadim (1905)
Haluk’un Defteri Tevfik Fikret’in ikinci şiir kitabı (1911)
Rubabın Cevabı (1911)
Şermin (1914)
Hasta Çocuk
Sis
Millet Şarkısı
Doksan Beş’e Doğru
Han-ı Yağma
Balıkçılar
Haluk’un Çocukluğu
Rübab-ı Cevab
Bir İçim Su

Öncekini Oku

Ümit Yaşar Oğuzcan

Sonrakini Oku

Kim Bilir

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Popüler